Välkommen

Mitt namn är Tommy Lyxell och jag erbjuder tolktjänster mellan teckenspråk och svenska samt engelska. Lyxells Teckenspråkstolkning är en enskild firma med säte i Stockholm.

Förutom tolkning utföres även konsulttjänster inom området teckenspråk och dövhet.

Senast ändrad: 2004-03-31, Skrivelser.